Skip to main content

Zápis do mateřské školky


ZÁPIS do Mateřské školy ANTONIE v Hradci Králové - Kuklenách pro školní rok 2020 / 2021
se koná v pátek 29.5.2020 od 16:00 do 18:00 hod. a v sobotu 30.5.2020 od 9:00 do 11:00 hod.

Vážení rodiče zveme vás tímto k zápisu pro nový školní rok 2020 / 2021. Pokud se nemůžete v tyto termíny dostavit osobně, svůj zájem o přihlášení na nový školní rok můžete projevit telefonicky, nebo i elektronicky na kontakty uvedené níže do uzávěrky dne 15.6.2020.

Mgr. Jiří Bezvoda tel. 606 150 081jiri.bezvoda@seznam.cz
Anna Vlasáková tel. 721 815 386mstonicka@seznam.cz

Důležitá informace – využijte služeb MŠ i přes letní období

Prostory školky


Máme nádhernou relaxační klidovou zónu, kde si děti denně hrají a která je součástí objektu MŠ.
Jejím vzhledem, zahradní úpravou a vybavením budete mile překvapeni

Mateřská školka Antonie


 • Jsme prestižní soukromá mateřská škola se 7mi letou tradicí.

 • Přijímáme děti od 2 do 6ti let.

 • Výše školkovného je vždy dle domluvy, za plnou docházku standardně 5000,-/měs.

 • Výše stravného 65,-kč/den zahrnuje dopolední a odpolední svačinku, oběd a pitný režim

 • Stravu dovážíme z kuchyně při ZŠ a MŠ Svobodné Dvory, dodržujeme HACCP procesy

 • Nehlídáme děti, ale učíme je = nejsme žádná DĚTSKÁ SKUPINA

 • Naše učitelky jsou plně kvalifikované pro práci s dětmi a řízené kvalifikovanou ředitelkou

 • Jsme v registru školských zařízení MŠMT ČR

 • Jsme pravidelně auditováni kontrolními institucemi (KÚ Královehradeckého kraje, Čši, KHS atd.)

Informace


Našim přáním je, aby se dětem v mateřské škole líbilo a měly na školková léta hezké vzpomínky. Proto se snažíme vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a zároveň přínosným.

Zároveň však ponecháváme jejich touhu snít, rozvíjet jejich samostatnost a individualitu, poznávat a tvořit. Snažíme se poznat, co děti fascinuje a baví, a tyto poznatky převést do výuky tak, aby se zde naplnilo ono staré úsloví UČENÍ HROU. Fyzický rozvoj dětí se snažíme podpořit volným výběrem aktivit a dostatkem pohybu v budově školy i mimo ni. Osvojit našim školákům základy sportovních aktivit, jejich pravidel i smyslu fair play.

Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj.

MŠ ANTONIE garantuje vyváženou a kvalitní stravu po celý den. Potraviny jsou vždy čerstvé a strava je připravena speciálně pro děti předškolního věku a odpovídá náročným požadavkům na stravování dětí. Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná. V případě speciálních stravovacích návyků či alergií dítěte, zabezpečíme plně vyhovující stravovací režim. Obědy a svačiny jsou dováženy každý den čerstvé.

Respektujeme individuální potřebu a styl v rodině. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly, naučily se hlavně zdravému a estetickému stravování. Pitný režim a zajištění ovoce a zeleniny je po celý den samozřejmostí.

Poděkování

Naše poděkování patří těmto podporovatelům


 • Krajskému úřadu královehradeckého kraje za dotace pro NIV
 • Magistrátu města Hradec Králové za podporu při vybavení klidové zóny
 • Firmě LS Petíra s.r.o. Velichovky za výrobu reklamní bannerů a Al konstrukce pro světelnou reklamu
 • Firmě Decadenti s.r.o. Hradec Králové za výrobu světelné reklamy
 • Firmě Surreal studio s.r.o. za výrobu foliové reklamy a za návrh nového firemního loga
 • Společnosti MAKRO a.s. za materiálovou podporu
 • Bance ČSOB a.s. Hradec Králové za přidělení výhodných produktů
 • Pojišťovně D.A.S. a.s. za partnerství a právní ochranu
 • Pracovnímu týmu kuchyně při ZŠ a MŠ Svobodné Dvory za skvělou spolupráci
 • JUDr. Letochovi a Ing. Šiftařové za spolupráci při zpracování účetnictví

Kontakty


učitelky MŠ

777 158 562

Mgr. Jiří Bezvoda

jednatel
606 150 081
jiri.bezvoda@seznam.cz