Skip to main content

Zápis na rok 2023 / 2024


Nabízíme tímto zápis do nového školního roku 2023/2024 volná místa pro vaše zlatíčka, s nástupem od 1.9.2023.

Svůj zájem nám prosíme oznamujte přes kontaktní údaje, uvedené na tomto webu, v termínech od 12.6. do 15.8.2023, nejlépe však emailem na jiri.bezvoda@seznam.cz a my vás budeme zpětně kontaktovat.

Na oznámení svého zájmu máte zatím spoustu času, obdobně jako v minulých letech, kdy jsme se pro některé z vás stali poslední šancí při neúspěchu v přijetí dítěte do státní MŠ. Nicméně kapacita dětí je omezená a k 11.6.2023 zbývá posledních 5 volných míst.

Z důvodu nedokončené rekonstrukce stávajícího objektu MŠ, ale i z důvodu velkého zájmu ze strany rodičovské veřejnosti, budeme od 1.9.2023 otevírat nové rekonstruované prostory cca 150m od MŠ. S tím, že budeme stále držet vysoký standard péče o svěřené děti, především jejich všestranný rozvoj.

Pro děti máme připravené tradiční programy jako:

Keramický kroužek každou středu od 10:00
Základy výuky Aj
Základy hudební výuky s pomocí interaktivní ITC
Pravidelné návštěvy kuklenské knihovny
Pokračování v projektu "Celé Česko čte dětem"

Podzimní tvoření rodičů a dětí
Mikulášskou nadílku
Vánoční besídku
Velikonoční tvoření rodičů a dětí a spoustu dalších programů

projekt Nová MŠ Antonie


Více informací o projektu


Aktuálně probíhá rekontrukce mateřské školky viz "PROJEKT NOVÁ MŠ ANTONIE".
O zahájení provozu nové MŠ ANTONIE Vás budeme informovat.
Těšíme se na Vás.

Prostory


Máme nádhernou relaxační klidovou zónu, kde si děti denně hrají a která je součástí objektu.
Jejím vzhledem, zahradní úpravou a vybavením budete mile překvapeni

Spolek Dětské studio Antonie


 • Jsme prestižní Dětské studio Antonie s 9ti letou tradicí.

 • Přijímáme děti od 2 do 6ti let.

 • Výše školkovného je vždy dle domluvy, za plnou docházku standardně 6500,-/měs.

 • Výše stravného 90,-kč/den zahrnuje dopolední a odpolední svačinku, oběd a pitný režim

 • Stravu dovážíme z kuchyně při ZŠ a MŠ Svobodné Dvory, dodržujeme HACCP procesy

 • Naše učitelky jsou plně kvalifikované pro práci s dětmi a řízené kvalifikovanou ředitelkou

 • Jsme pravidelně auditováni kontrolními institucemi (KÚ Královehradeckého kraje, Čši, KHS atd.)

Informace


Našim přáním je, aby se dětem u nás líbilo a měly na školková léta hezké vzpomínky. Proto se snažíme vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a zároveň přínosným.

Zároveň však ponecháváme jejich touhu snít, rozvíjet jejich samostatnost a individualitu, poznávat a tvořit. Snažíme se poznat, co děti fascinuje a baví, a tyto poznatky převést do výuky tak, aby se zde naplnilo ono staré úsloví UČENÍ HROU. Fyzický rozvoj dětí se snažíme podpořit volným výběrem aktivit a dostatkem pohybu v budově školy i mimo ni. Osvojit našim školákům základy sportovních aktivit, jejich pravidel i smyslu fair play.

Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj.

Garantujeme vyváženou a kvalitní stravu po celý den. Potraviny jsou vždy čerstvé a strava je připravena speciálně pro děti předškolního věku a odpovídá náročným požadavkům na stravování dětí. Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná. V případě speciálních stravovacích návyků či alergií dítěte, zabezpečíme plně vyhovující stravovací režim. Obědy a svačiny jsou dováženy každý den čerstvé.

Respektujeme individuální potřebu a styl v rodině. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly, naučily se hlavně zdravému a estetickému stravování. Pitný režim a zajištění ovoce a zeleniny je po celý den samozřejmostí.

Poděkování

Naše poděkování patří těmto podporovatelům


 • Krajskému úřadu královehradeckého kraje za dotace pro NIV
 • Magistrátu města Hradec Králové za podporu při vybavení klidové zóny
 • Firmě LS Petíra s.r.o. Velichovky za výrobu reklamní bannerů a Al konstrukce pro světelnou reklamu
 • Firmě Decadenti s.r.o. Hradec Králové za výrobu světelné reklamy
 • Firmě Surreal studio s.r.o. za výrobu foliové reklamy a za návrh nového firemního loga
 • Pojišťovně D.A.S. a.s. za partnerství a právní ochranu
 • Pracovnímu týmu kuchyně při ZŠ a MŠ Svobodné Dvory za skvělou spolupráci
 • Ing. Šiftařové za spolupráci při zpracování účetnictví

Kontakty


učitelky

777 158 562

Mgr. Jiří Bezvoda

předseda z.s.
606 150 081
jiri.bezvoda@seznam.cz